inspire 1

释放灵感

zenmuse x3

4K
视频
1200
万像素
360⁰
旋转
3轴
云台
1/2.3”图像传感器
视频分辨 4096 × 2160(25fps)或1920 × 1080(60fps)
1200万像素照片
9片广角光学镜头
悟 Inspire 1

zenmuse x5

4K
视频
1600
万像素
4/3
MFT
3轴
云台
微型4/3 图像传感器
视频分辨率4096 × 2160(25fps)或1920 × 1080(60fps)
1600万像素照片
12.8档动态范围
悟 Inspire 1
悟 Inspire 1
悟 Inspire 1

zenmuse x5r

Cinema
DNG
12.8
档动态范围
12-BIT
RAW
512GB
SSD
微型4/3 图像传感器
RAW格式4K视频
视频分辨率 4096 × 2160(25fps)或1920 × 1080(60fps)
平均码率1.7 Gbps(最高2.4 Gbps)1600万像素12.8档动态范围
悟 Inspire 1

zenmuse xt

50mK
NEdT
14bit
TIFF
640×512
分辨率
全屏
精准测温
热成像相机
非制冷氧化钒(VOx)微测辐射热计
分辨率640 × 512或 336 × 256
数码变焦2x,4x,8x(640 × 512分辨率)或2x,4x(336 × 256分辨率)灵敏度(NEdT) <50 mK @ f/1.0
悟 Inspire 1

zenmuse z3

1/2.3"
传感器
4K/30
FPS
1200
万像素
7x
变焦
1/2.3”图像传感器
视频分辨率4096×2160(25fps)或1920×1080(60fps)
1200万像素照片
22-77mm 等效焦距3.5倍光学变焦,2倍无损数码变焦反作用轮增稳设计
悟 Inspire 1
悟 Inspire 1
悟 Inspire 1
购买 ”悟”INSPIRE 1

重新定义航拍体验